تبلیغات
سلطان درد - قانون دنیا

قانون دنیا

یکی مهربانی ام را اشتباهی گرفت...

 

دم نزدم ...

 

یکی صداقتم را نادیده گرفت

 

سکوت کردم !

 

یکی غرورم را به بازی گرفت

 

له شدم؟؟!!

 

ازاینجابه بعدفهمیدم دنیا جایی اس ...

 

اگر مثله بقیه نباشی نابود میشوی

 

خواستم مثله بقیه باشم...

 

 

گفتند ((تو خوب باش))

 

هه..!![ شنبه 10 مرداد 1394 ] [ 11:27 ق.ظ ] [ hosain ] [ نظرات() ]