تبلیغات
سلطان درد - آتیش دلم

آتیش دلم

خـــودکــشی کـــارِ آسونــیه. . . اگــه مــردی زنـــدگی کُـــن. . .


ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش و مـــی گــوید:


آتـــیش داری؟!


جــواب مــیدم:


تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .


تـــو”دلــــم“چـــرا. . .


بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟[ یکشنبه 10 خرداد 1394 ] [ 07:06 ب.ظ ] [ hosain ] [ نظرات() ]