تبلیغات
سلطان درد - پرم از سکوت

پرم از سکوت

نه حوصله دوست داشتن دارم

نه می خواهم کسی دوستم داشته باشد

این روزهای سردم

مثله دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثله بهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مثله اسفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مثل زمستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

احساسم قندیــــــــــــــــــــــــــــــــــل بسته

امیدم زیر بهمن سرد احساساتم دفن شده

به اومـــــــــــــــــدنی امیدوار نیستم

این روزها پرم از سکـــــــــــــوت[ چهارشنبه 15 بهمن 1393 ] [ 12:03 ق.ظ ] [ hosain ] [ Comments() ]