تبلیغات
سلطان درد - بنویسید برسنگ قبرم

بنویسید برسنگ قبرم

روی سنگ قبرم بنویسید

اگر تنها نبود شاید اینجا قبری نبود

روی سنگ قبرم بنویسید

اگه دلیلی بود شاید الان پیش شما بود

روی سنگ قبرم بنویسید

اگرمعرفت بود شاید بیشتر ازاینا میموند

بنویسید

گریه نکنید

اون روزایی که اون گریه میکرد شماهاکجا بودین ؟
بنویسید

تو این قبر یه مشت خاطره دفنه

بنوییسید

 روحش رو با کالبدشکافی خاطرتش اذیت نکنید

بنویسید

غصه هاش فقط تو کتاباوقصه ها بود

بنویسید

تنهابود ولی کسی رو تنها نذاشت

بنویسید

 اخر اون لحظه ای رو که می خواستین فرا رسید

رفت برای همیشه[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 12:27 ق.ظ ] [ hosain ] [ Comments() ]