تبلیغات
سلطان درد - روز نبودنم

روز نبودنمسلامتی روزی که بی اجازه لختم میکنن و یه غریبه منو بی اجازه میشوره وبقیه بی اجازه از پشت شیشه نگاهم میکنن 

سلامتی روزی که ازم واسه لباسم اجازه 

نمیگیرن و یه پارچه سفید تنم میکنن سلامتی روزی که بستگانم بیشتر از 10 نفر نیستن ومنو روی سرشون گذاشتن و حلوا 

حلوا میکنن ولی وقتی پیششون 

بودم تکه تکه میکردن سلامتی روزی که عجله دارن زود تر از بدن سردم راحت بشن میزارنن تو نعش کش سلامتی 

روزی که واسه خوابوندنم تو قبر دو نفر به زحمت 

می افتن سلامتی  اجر زیر سرم  سلامتی روزی که همه از بالا رخت خواب جدیدم رو نگاه میکنن هه...سر خاکم اونی 

که بیشتر از همه اذیتم کرد بیشتر گریه 

میکنه اونی که منو نخواست ...بالاخره میاد برا دیدن جسدم... اونی که حتی تولدم رو یادش نبود میاد زیر تابوتم رو میگیره 

...اونی که سلام نمیکرد میاد برا 

خدافظی عجب روزی اون روز  حیف که اون روز خودم نیستم  یه روزی میاد یه ملافه سفید پایان میده به همه من ...به 

شیطنت هایم ...خنده هایم ...

سلامتی روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنن و میگن دیوونه ما دلمون برات تنگ شده کجایی پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟  


[ یکشنبه 23 آذر 1393 ] [ 12:50 ب.ظ ] [ hosain ] [ Comments() ]